قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان60,000 است.