قیمت اصلی تومان450,000 بود.قیمت فعلی تومان6,000 است.