آموزش ساخت بازی آنلاین تانک در Unity

به نام خدا

آموزش ساخت بازی آنلاین
آموزش فارسی ساخت بازی آنلاین تانک توسط آقای رضا پندار .
دانلود کنین واقعا کاربردی و عالی هستش. و با مفاهیم بازی سازی شبکه ای اشنا میشین.
(آموزش فارسی-فیلم)

مطالعه بیشتر